Fundatia PENTRU POMPIERI

Directivele Seveso

SEVESO I:

• directiva 82 / 501 / CEE a Consiliului privind pericolele de accidente majore ale anumitor activitati industriale (JO L 230 din 5 august 1982) - asa-numita Directiva Seveso - a fost adoptata in 1982.
• directiva a fost modificata de doua ori in 1987 prin Directiva 87 / 216 / EEC din 19 martie 1987 (JO L 85 din 28 martie 1987) si in 1988 prin Directiva 88 / 610 / CEE din 24 noiembrie 1988 (JO L 336 din 7 decembrie 1988).
• ambele amendamente care vizeaza extinderea domeniului de aplicare a directivei, in special pentru a include depozitarea substantelor periculoase.
• acest lucru a fost ca raspuns la accidentele grave:
a) din 1984 de la fabrica Union Carbide din Bhopal (India),, caz in care o scurgere de izocianat de metil a provocat mai mult de 2.500 de decese
b) din 1986 la depozitul Sandoz din Basel ( Elvetia) , caz in care prin stingerea incendiilor cu apa solul s-a contaminat cu mercur, pesticide si alte substante chimice organophosphate si provocand poluarea masiva a Rinului si moartea a jumatate de milion de pesti.

SEVESO II:

• la data de 9 decembrie 1996, Directiva 96 / 82 / CE a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore - asa-numita Directiva Seveso II - a fost adoptata si a inlocuit prima Directiva Seveso.
• directiva Seveso II a inclus o revizuire si o extindere a domeniului de aplicare prin introducerea de noi cerinte privind siguranta sistemelor de management, planificarea de urgenta si planificarea utilizarii terenurilor precum si o consolidare a dispozitiilor privind inspectiile care trebuie efectuate de catre statele membre.
• in lumina unor accidente industriale (Toulouse, Baia Mare si Enschede) si in urma unor studii privind produsele cancerigene si substantele periculoase pentru mediu, Directiva Seveso II a fost extinsa prin Directiva 2003 / 105 / CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2003 de modificare a Directivei 96 / 82 / CE a Consiliului.
• cele mai importante au fost extensiile pentru acoperirea riscurilor care decurg din activitati de depozitare si de prelucrare in industria miniera privind substante pirotehnice si explozive, precum si de depozitare a azotatului de amoniu si a ingrasamintelor pe baza de azotat de amoniu.

SEVESO III:

• adaptarea in continuare a dispozitiilor referitoare la accidentele majore a avut loc la 4 iulie 2012, cu publicarea unei directive de inlocuire - 2012 / 18 / EU.
• Statele membre trebuie sa transpuna si sa puna in aplicare directiva pana la data de 1 iunie 2015, data la care noua legislatie privind clasificarea substantelor chimice devine pe deplin aplicabila in Europa.
• principalele modificari in acest sens au fost la asa-numita Directiva Seveso III.
• actualizarile tehnice tin seama de modificarea clasificari substantelor chimice in UE.
• in 2008, Consiliul si Parlamentul European au adoptat un regulament privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP) substantelor si amestecurilor, adaptarea sistemului UE la o noua clasificare internationala a substantelor chimice (Sistemul global armonizat - GHS).
• la randul sau acesta a declansat necesitatea de a adapta Directiva Seveso, deoarece domeniul sau de aplicare se bazeaza pe clasificarea substantelor chimice care vor fi abrogate prin Regulamentul CLP pana in iunie 2015.
• acces mai bun al cetatenilor la informatii cu privire la riscurile care rezulta din activitatile companiilor din apropiere precum si despre cum sa se comporte in cazul unui accident.
• norme mai eficiente privind participarea de catre publicul interesat in proiecte legate de Seveso.
• accesul la justitie al cetatenilor care nu au avut acces adecvat la informatii.
• standarde mai stricte pentru inspectiile unitatilor pentru a asigura punerea mai eficienta in aplicare a normelor de siguranta.